Alkoholbehandling

Målgruppen er personer som er afhængige af alkohol, medicin eller andre stemningsændrende stoffer. Et behandlingsophold på Nørbygård varer fra 6-13 uger. Nørbygård tilbyder livslangt efterbehandling til de personer, som har gennemført deres behandling.

Forsorgshjem

Nørbygårdforsorgshjem er et tilbud efter servicelovens §110, hvor vi har 16 pladser. I forsorgshjemmet tilbydes der en midlertidig bolig til hjemløse eller funktionelt hjemløse.

Medarbejderne

Nørbygårds væsentligste ressource er et engageret og kompetent tværfagligt team, hvor alle har det mål, at støtte den enkelte til et værdigt, ædru og rusfrit liv, hvor håb og drømme får de bedste betingelser.

Til virksomheder

Nørbygård står, med vores viden, erfaring og kompetencer til rådighed, hvis du som virksomhedsejer, daglig leder eller kollega har brug for sparring i relation til en medarbejder/-kollega med en afhængighedsproblematik.

Hvad er Nørbygaard centeret?

Nørbygård er et center med en bred vifte af specialiserede tilbud målrettet mennesker, der er afhængige af alkohol, medicin og andre stemningsændrende stoffer, samt botilbud til mennesker med særlige sociale problemer, herunder misbrug af rusmidler, psykiske problemer, manglende trivsel og som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig. 

Nørbygård er opdelt i tre specialiserede tilbud

Telefontider:

Mandag-Torsdag kl. 8.00 – 16.00 | Fredag kl. 8.00 – 15.00

Nørbyvej 4 7730 Hanstholm

+45 73 70 25 76